Meanderships header

 • Header-ontwerp-1
 • Header-ontwerp-10
 • Header-ontwerp-11
 • Header-ontwerp-12
 • Header-ontwerp-2
 • Header-ontwerp-3
 • Header-ontwerp-4
 • Header-ontwerp-5
 • Header-ontwerp-6
 • Header-ontwerp-7
 • Header-ontwerp-8
 • Header-ontwerp-9

No Limit Ships.. het verhaal

Lees ook het artikel over de Nolimit in de Waterkampioen van 1998Reddingboot

In 1996 liep Evert reeds met het idee rond om van een type reddingboot schip een superzeewaardig jacht te maken. Hij kreeg de beelden in handen die Pim Korver ooit schoot vanaf het boorplatform. Dit wa tijdens een oefening op de Wierumergronden met windkracht 10 boven Ameland met metershoge grondzeeën. Het verschil in zeegedrag tussen de traditionele reddingboten en de nieuwe snelle types is hierin zeer goed te zien.

Bekijk deze video en overtuig je waarom Evert zo enthousiast is over het vaargedrag van de rompvorm van de reddingboten.

       

Na een aantal vaarten te hebben gemaakt met de reddingboten van de KNRM kwam hij tot de ontdekking dat hun bestaande indeling niet bruikbaar was. Er is niet voldoende ruimte op te creëren om lang op te verblijven. Na veel denk en tekenwerk kwam hij tot de conclusie dat het hele ontwerp op de “helling“ moest. Er kwam een totaal nieuw concept met daarin verwerkt een deel van de zeewaardige eigenschappen van reddingboten die bij de KNRM gebruikt worden.

Wat Evert als amateur ontwerper ontbreekt is de kennis om een lijnenplan en sterkte berekeningen te maken. Daarvoor werd een ontwerpbureau ingeschakeld. Nadat deze het plan van Evert op tekening had uitgewerk, werd het begin gemaakt met serieuze plannen om het schip werkelijk te bouwen. Tijdens deze fase ontmoet Evert dhr. Piet Wierenga. Deze was met zijn vorige onderneming gestopt en wilde een scheepsbouw onderneming beginnen.

Logo NolimitshipsZijn enthousiasme om dit schip commercieel te gaan exploiteren resulteerde in de oprichting van de onderneming Nolimitships samen met Piet Wierenga. Evert zou het demoschip bouwen en daarna zou Piet Wierenga het commerciële gedeelte exploiteren. De Meander III werd gebouwd maar niet zonder problemen. De bevestiging van de nieuw bedachte “D-tube” (rubber stootrand) was een probleem maar werd uiteindelijk opgelost.

Het ontwerp van tunnels en schroeven werd een struikelblok want de Meander III kwam niet op snelheid. Na enorme investeringen, testfases en onderzoeken kwam ook daarvoor een oplossing. Met name Evert heeft er eindeloos veel tijd en energie in gestopt om alle problemen het hoofd te bieden. Zijn vasthoudendheid, samen met honderden uren werk heeft het project uiteindelijk doen slagen. Het complete relaas is uitgebreid te lezen in Everts eerste boek genaamd 'Bootjesgroei'.

De Meander III was na veel investeringen op snelheid en nu gereed als demoschip waarna het in de markt kon worden gezet.

Meander3-klaar-5

Intussen was door een scheiding de Meander III Evert zijn “huis” geworden. Dit in combinatie met het feit dat het een demoschip van de onderneming was, maakte de situatie moeilijk. Telkens proefvaren, bootshows, rondleidingen enzovoorts maakten het Evert onmogelijk langer op de Meander III te blijven wonen.

Nolimitships eiste steeds meer tijd van hem en dat trok hij niet meer. Daarnaast had Evert namelijk ook nog zijn gewone werk als orthopedist in zijn bedrijf Stel Orthopedie te Vries, wat ook de nodige aandacht nodig had. Uiteindelijk besloot hij van de Meander III af te stappen en een schip voor zichzelf te gaan bouwen om op te gaan wonen. Dat werd de kotter Meander IV. (zie publicaties waterkampioen 2002)

Dit project ging hem na de bouw van de Nolimit veel gemakkelijker af omdat het een grotere uitvoering was van een kotter die hij eerder had gebouwd, de Meander II. (Zie publicaties waterkampioen 1993)13 Meander 4 1999

Nadat de kotter Meander IV klaar was stortte Evert in en kreeg een burnout. "Je kunt beter beide benen breken, want dan weet je dat het met 6 weken over is", was later zijn credo. Hij had roofbouw op zichzelf gepleegd en dat eiste zijn tol. Nu moest hij keuzes maken en hij besloot te stoppen met zijn taak in Nolimitships. De vele honderden uren die hij er in had gestopt liet hij voor wat ze waren. Nolimitships was immers nog in ontwikkeling en er was nog maar één schip verkocht. Hij zocht rust op zijn nieuw gebouwde kotter Meander IV

Nolimitships is momenteel een gerenommeerd en goed lopende onderneming en Evert zijn niet aflatende inzet heeft hiertoe in den beginne bijgedragen. De namen van de oprichters Evert Stel en Piet Wierenga worden op de site van Nolimitships niet meer genoemd, maar wel blijft het feit dat het project “Nolimitships” uit Evert zijn koker is gekomen en daar is hij nog steeds bijzonder trots op… en terecht. Een jacht wat zijn “limits” niet kent en waar iedereen zich veilig op mag voelen, ongeacht de weersomstandigheden. Evert heeft er er alleen een hoop kennis aan overgehouden en een wijze les....

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en sinds 2010 is hij in opdracht van Nolimitships weer aan het ontwerpen geslagen. Het moest een kleinere versie van de Nolimit 1500 worden. In 2011 kreeg Evert de opdracht twee nieuwe ontwerpen te maken met een 'New Look' voor het bestaande concept. Het werden prachtige schepen met een stoer nieuw uiterlijk. De vraag of de opvolgers er ooit iets mee zullen doen zal voorlopig onbeantwoord blijven....Fotos 2011 14

De Auteur.

 

 

 

 

 

E-mailadres

Zoeken